Introductie

Welkom op de website Functiemix Leerkracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op deze website worden uiteenlopende gegevens getoond over de ontwikkeling van de functiemix in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonderwijs en van de salarismix in het middelbaar beroepsonderwijs. De gegevens op deze website zijn in november 2015 geactualiseerd en betreffen de ontwikkeling van oktober 2006 tot en met maart 2015. Toelichting op functie- of salarismix vindt u via de hiernaast vermelde menustructuur.

Functiemix: meer leraren in een hogere beloningsschaal

In het Convenant LeerKracht van Nederland is afgesproken om meer dan 1 miljard euro per jaar extra te investeren in het onderwijs. Hiervan wordt het grootste deel ingezet voor betere beloning van leraren. Scholen krijgen extra geld om leraren in hogere salarisschalen te belonen: de versterking van de functiemix.

Schoolbesturen bepalen in overleg met (het personeelsdeel van) de medezeggenschaps-/ondernemingsraad hoe zij de nieuwe functiemix gaan realiseren. Deze website helpt daarbij. Bestuurders, MR/OR-leden, directeuren, leraren en andere betrokkenen kunnen hier de ontwikkeling van de functiemix volgen. Het is ook mogelijk om de functiemix te vergelijken met het gemiddelde, bijvoorbeeld van de schoolsoort of regio, met andere instellingen, en met de doelstelling.

Direct zoeken

Bekijk de gemiddelde functiemix van een specifieke instelling of bestuur door te zoeken op vrije tekst (bijvoorbeeld een naam, brin-nummer of gemeente).

uitgebreid zoeken

Of bekijk de gemiddelde functiemix per sector: