FunctiemixBestuur Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo

Instellingen

Bekijk het functiemix overzicht van de instellingen van dit bestuur.

Basisonderwijs

Inschaling leraren(%)Vergelijk

Aandeel leraren per salarisschaal in procenten

Gegevens in een tabel
jaar
L10
L11
L12
Overig
2018
100,0
-
-
-

Personeel(fte)

Gegevens in een tabel
jaar
Leraren
Managers
Ondersteuners
LIO's
Totaal
2018
0,8
0,8
-
-
1,6

Leerlingen

Gegevens in een tabel
jaar
Leerlingen
Leerling-leraar ratio
Gewichtleerlingen
Leerling gewicht
2018
16
20,0
16,0
1,0
• dit is een reflexis systeem •